I en annan del av Måttsund

Snart helt blöjfri

by on Sep.08, 2015, under Husbygget

image

Den här damen är blöjfri på dagarna!

Hon är så duktig och återigen är förskolelärarna impade av henne

Hon går på toa själv utan att säga till,klär av sig,torkar,tvättar händerna och går ut igen 🙂  (om dom är utomhus såklart :-p )


Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...