I en annan del av Måttsund

Flottis

by on Mar.26, 2011, under Livet

Idag har vi -alltså Jag Erik och Jari varit till Flottis. På morgonen packa vi våra skotrar på släpet och drog iväg.

Väl framme gjorde vi upp en brasa och grillade diverse smaskigt!

& när havet är blått och gräset grönt lär det bli fler turer dit..  Man behöver små pauser från vardagen 🙂


1 Comment for this entry

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...