I en annan del av Måttsund

Tungan!

by on Mar.12, 2011, under Livet

Tungan, latin lingua, är en mycket rörlig slemhinnetäckt muskel i munhålan. Tungans huvudsakliga funktioner är att kontrollera flödet av föda till matstrupen, att framkalla talljud och fungera som smaksinnets centrum. Under tungan sitter en av spottkörtlarna, glandula sublingualis.

Tungan är även den enda muskel i kroppen som endast sitter fast i en ände. Tungan består av flera muskler, som gör så att tungan blir mycket rörlig. Tungan är även den muskel som vi har mest kontroll över. Ytan på tungan är täckt av en slemhinna. I slemhinnan finns smaklökarna som gör så du känner smaken av beskt, surt, sött, salt och umami. Tungans rörelsenerv styr tungans rörelser. Tungan hjälper till att flytta födan mellan tänderna när man tuggar, och pressar tungan födan bakåt mot svalget. Utan tungan skulle man inte kunna prata, eller göra speciella ljud. (Speciella ljud….smaskljudet kan vi leva utan)

Ja men då vet ni lite om tungan. Nalle kan inte prata men han är mycket för att smaska..men det får han för att han är ju världens sötaste!

Visst är han gulli 😉


1 Comment for this entry

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...