I en annan del av Måttsund

Stolt moster till ‘Muren’

by on Mar.16, 2015, under kusinerna, Livet

Igår va jag till Sunderbyn och tittade på Viktors match (sista?)

Stolt ögonblick när en åskådare bakom mig kallade Viktor för ‘muren’

Han va duktigt! & Tuff!

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Här är några stycken foton av 700 +

Kan inte fatta att jag han ta över 700 foton 🙂


1 Comment for this entry

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...