I en annan del av Måttsund

En årstid med explosioner av färger…

by on Sep.11, 2010, under Livet

 

Det är något speciellt med hösten.. alla färger..friska vindar..Mörka kvällar och tända ljus../Jaana


1 Comment for this entry

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...